Page 1 Page 1 Page: search for: Page 3 Page 16
Staviteľ
Ing. Otto Handle
Jednateľ a spoločník
inndata Datentechnik GmbH
Predaj je služba. Očakávania zákazníkov sa už neohraničujú iba na vysoko kvalitné produkty za čo najvýhodnejšiu cenu.


Predovšetkým architekti, vaši zmluvný partneri a spracovatelia či živnostníci očakávajú čo najlepšiu možnú podporu.

Podpora aplikácie pomocou detailných odborných informácií a vyhotovenie kvalitného predaja podporujúceho sortiment závisí od aktuálnych a plnohodnotných kmeňových dát výrobkov.

Celkové zaistenie nutných informácií, a ich efektívne prepojenie na predajné inštrumenty a to všetkých mediálnych oblastiach sa môžu vďaka naším službám vo výpočtovom stredisku podstatne zjednodušiť.
Informačná na predaj orientovaná platforma – centrálna správa
dát všetkých partnerov
Cieľom nášho tímu a dvoch výpočtových stredísk firmy Inndata Datentechnik GmbH je predovšetkým:

Čo najlepšie Vás sprevádzať vo Vašej predajnej činnosti a podporovať Váš predaj prostredníctvom rôznych možných foriem
multimediálnych dát, ich prípravy a prenosu v rámci Vášho predajného procesu.

Na nasledujúcich stránkach si vám dovoľujeme predstaviť komplexnú paletu služieb, ktoré Vám umožnia získať významné nákladové výhody,vo všetkých fázach Vašej činnosti a predaja.
Ochrana dát a efektivita
Vaše dáta sú cenné. Strata dát by mohla byť nákladná, a ich možné zneužitie by Vám mohlo spôsobiť nemalé problémy vo Vašom podnikaní.

Inndata investuje ročne vysoké sumy, aby mohla vaše cenné informácie chrániť pred zneužitím, neoprávneným prístupom k systému, chybami a stratou údajov.

Okrem samozrejmých ochranných opatrení ako RAID systémy, požiarna ochrana, ochrana klimatizačných zariadení zaisťujeme všetky aktívne a zabezpečovacie systémy až po najmenšie switches a zaisťujeme na druhom mieste dostatočnú kapacitu na obnovenie vašich služieb pre prípad že by došlo k výpadku systému.
Základom všetkých služieb je otvorená priemyselná databáza, centrálna databáza produktov a stavebných materiálov v Rakúsku a v susediacich krajinách strednej Európy.

Centrálna správa dát uľahčuje, všetky ostatné procesy, a to ako u ich vytváraní a následnej správy distribučných médií, tak aj vo vnútorných procesoch našich zmluvných partnerov.

Každá zmena týkajúca sa produktu alebo jeho záznamu, ktorá je zachytená na centrálnom mieste, sa automaticky rozšíri na všetky pripojené systémy.
Rozsiahla ponuka médií
Podporíme Vás pri vyhotovení každého médiá pre Vašich partnerov a zákazníkov

Sme schopní Vám poskytnúť služby a to od tlačených katalógov, CD, DVD, internetových stránok, on-line objednávania a spravovania kmeňových údajov až po elektronický prenos vašich objednávok a faktúr priamo k zákazníkovi alebo dodávateľovi.
eurobau.com internacionálne
Partneri: