Page 1 Page 6 Page: search for: Page 8 Page 16
Neutrálne kmenové dáta stavebných látok
Klasifikácia stavebných látok je doplnená priamo odvodeným, od výrobcu neutrálnym kmenom výrobkov stavebných látok.

Kmenové dáta výrobkov sú urcené pre všetky oblasti stavebného priemyslu a sú vhodné pre rôzne aplikácie ako:

- Výberové konania
- Kalkulácie
- prípravy prác
- vyhotoveniu ponuky, s režijnými nákladmi
- prepocty skladového
- hospodárstva
lahko zapamätatelné, rýchlo zadávatelné
Pri vývoji euroBAU-kmenových dát sme kládli velkú pozornost na to, aby bolo umožnené bezchybné a rýchle zadanie..

Císla výrobkov preto nasledujú v císelnej logike freeClass-klasifikácie, císla sú osemmiestne a lahko zadávatelné.

Zároven sú dôležité císla vdaka logickej stavbe císel a s nou vedenou štruktúrou jednotlivých skupín výrobkov rýchlo a lahko zapamätatelné.

Plná integrácia údajov o dodávateloch
Stavebný priemysel ako aj obchod dnes pracuje s klasifikovaným kmenom údajov podla spôsobu freeClass.
euroBAU-kmenové dáta vo vašich softvérových- tovarových systémoch
euro-Bau- kmenové dáta môžete samozrejme používat ako vedúci softvérový systém so skladovanými výrobkami spolu s kondíciami vašich dodávatelov.

Zároven je však možné doplnenie vašich už existujúcich aplikácií.

Osemmiestne císlo výrobku sa môže bez problémov použit aj už v stávajúcich miestach (políckach)ako alternatívne císlo.

Miesta, (polícka), ktoré sú už zaplnené starými císlami ako v niektorých softvérových systémoch napr.AUER, sa taktiež dajú bez tažkostí používat.

Ako všeobecne známe je hladanie dodávatelov v obchode so stavebninami, podla transportných nákladov, právnych predpisov a logistických riešení velmi komplexné.

Hladaním bežnými nástrojmi v internete ako je Google alebo Yahoo vela nedosiahneme.

Od istého casu sa uvažuje o novej generácii World Wide Web , ktorá by mala pod menom „Web of Data“ spôsobit prevrat vo vyhladávaní a vo výmene dát.
Individuálne riešenia prevádzky
Pre rozšírenia v jednotlivých prevádzkach sa na každom mieste neutrálneho kmena môžu použit vlastné skupiny císel.

Takto si zachováte prístup k aktuálnemu kmenu výrobkov a zároven viete optimálne zobrazovat vaše interné procesy.

Neskoršie rozšírenia kmenových dát, vdaka technickému pokroku tak nenarušia vašu základnú databázu.
Partneri výskumu
Semantic „Web of Data“
Kooperácia s univerzitou nemeckej armády Mníchov


Univ.-Prof. Dr.
Martin Hepp,
e-Business web science research group, vojenská univerzita, Mníchov
Najskôr bola klasifikácia stavebných látok zaradená k zodpovedajúcemu web-slovníku.
V dalšom kroku boli vyvinuté systémy k vzniku údajov o produktoch príslušného sémantického vyhladávaca.
http://semantic.eurobau.com