Page 1 Page 10 Page: search for: Page 12 Page 16
komplexné informácie pre zákazníkov
Okrem individuálnych kondícií pre zákazníkov môže užívateľ pomocou integrácie s jeho vlastným systémom a inými prameňmi informácií, ako je napr. otvorená priemyselná databáza, pohodlne získať množstvo cenných dodatočných informácií ako sú:

- skladové množstvá, ich dostupnosť
- informácie o výrobkoch a obrázky
- stav svojich objednávok
- cenníky

Systém je zostavený tak , aby vám umožnil využívať všetky dostupné dátové zdroje a poskytoval širokú škálu informácií a to s minimálnou námahou.
kompatibilný s vaším tovarovým hospodárstvom
iContent.commerce je kompatibilný s vaším tovarovým hospodárstvom, pretože vlastní úplne voľnú definíciu ohraničenia.

Takto sa môže prakticky ľubovolný počítačový systém používať ako cudzí zdroj dát.

Bez ohľadu na to či váš systém tovarového hospodárenia podporuje Mes-saging-Protokol, FTP, ODBC, XML-Webservices alebo iné systémy iContent.commerce vie s vašimi údajmi pracovať.
voľný Layout-zobrazenie cenníkov
vaše cenníky môžete podľa potreby prezentovať v rozličných formách.
nepretržité Procesy: www.dachundwand.at
nepretržité Procesy
iContent.commerce sa integruje plnohodnotne s vašim počítačovým systémom a na vaše prianie, podľa potreby taktiež so systémami vašich zákazníkov.

Poskytnite svojím zákazníkom vaše kalkulované údaje o kondíciách prostredníctvom Online-Systému a ukážte im výšku vašich zásob a a ich dostupnosť.

Poskytnite vašim zákazníkom individuálne cenníky k stiahnutiu cez download v rôznych
formátoch ako:

- Excel, CSV
- Datanorm
- PRICAT
- XML, bmeCat
Otázky zákazníkov a ich objednávky sa dajú samozrejme priamo s Online-Systému importovať do vašej lokálnej počítačovej siete.

Takto môžete minimalizovať úsilie v spracovaní údajov a zároveň poskytnete zákazníkom profesionálnu podporu.

Samozrejme sa prostredníctvom E-mailu o objednávke vášho zákazníka dozvie aj príslušný pracovník, a môže v systéme sledovať priebeh spracovania zakázky.

Objednávky priamo zo systému vašich zákazníkov

iContent.commerce má miesta ohraničenia vo všetkých možných smeroch.To vám umožní prevziať , objednávky priamo z určitých počítačových systémov vašich zákazníkov, ako napr. Z-Kalk.