Page 1 Page 14 Page: search for: Page 16 Page 16
ideálny pre elektronické Objednávky & EDIFACT
inndata interchange Vám umožnuje vykonávanie elektronických výpoctov a objednávanie bez velkých nákladov z Vášho systému spravovania tovaru.

Pri tom nehrá úlohu, aký systém spravovania tovaru používate , pretože inndata interchange je s každým bežným softvérom kompatibilný.

Všetky bežné softvérové - systémy môžu objednávky a faktúry ako aj súbory exportovat alebo importovat. Inndata interchange je špeciálne vytvorený na to, aby každý lubovolný formát Vášho súboru nie iba chápal, ale aj sám vytváral.

Tým je zabezpecené, že inndata interchange bezproblémovo spolupracuje nie len výlucne s Vaším softvérovým systémom, ale aj so systémami Vašich obchodných partnerov.
Bezproblémovo v sieti
Použitie inndata interchange ako riešenia k výmene dát so všetkými Vašimi partnermi nevyžaduje žiadne neobvyklé nároky na vaše výpoctové stredisko.

inndata interchange funguje na lubovolnom pocítaci vo Vašej sieti a nepotrebuje žiadne bezpecnostné nastavenia Vašej internej sietovej štruktúry.

Komunikácia nasleduje zašifrovaná cez portál 80, ktorý používate taktiež pre prístup na Word Wide Web.
inndata interchange: podporuje všetky štandardy
inndata interchange Vám umožnuje automatizo-vanú výmenu lubovolných dát Vašej siete EDV- s každým Vašim obchodným partnerom.

inndata interchange môže byt integrovaná s každou štruktúrou sietí, a zároven bezproblémovo spolupracuje s inými komunikacnými štandardami ako sú AS2.

inndata interchange podporuje napríklad nasledujúce štandardy:

- XML, BMECat
- CSV
- EDIFACT, PRICAT
- DATANORM
- OpenTRANS, AS2
a mnoho iných.
Po inštalácii a nastavení inndata interchange sa nepotrebujete o program viacej starat.

interchange spracováva efektívne v pozadí došlé a vyslané dáta a všetky záznamy sa protokolujú.

Zasahovat do programu je potrebné iba v prípade, že by ste chceli novému obchodnému partnerovi pomocou interchange taktiež dodávat dáta a údaje elektronicky.

Ale taktiež v takomto prípade sa nárocnost drží v hraniciach. Je potrebné iba definovat typy dokladov, resp. dát ktoré má Váš partner dostávat a urcíte pamätové miesta Vašej IT siete urcenej pre Vášho nového partnera a komunikácia môže nastat.
Interchange - budúcnost' objednávania & Fakturovania