inžIinierské, zemné práce, likvidácia odpadu
podzemné nádrže