hrubá stavba, konštrukcia, strecha
oceľ,výstuž

hrubá stavba, konštrukcia, strecha
oceľ,výstuž