hrubá stavba, konštrukcia, strecha
tehlové murivo/stavebné kamene

hrubá stavba, konštrukcia, strecha
tehlové murivo/stavebné kamene

hrubá stavba, konštrukcia, strecha
tehlové murivo/stavebné kamene

hrubá stavba, konštrukcia, strecha
tehlové murivo/stavebné kamene