hrubá stavba, konštrukcia, strecha
iný masívny stavebný materiál