hrubá stavba, konštrukcia, strecha
preklady v stene, stropné prvky

hrubá stavba, konštrukcia, strecha
preklady v stene, stropné prvky

hrubá stavba, konštrukcia, strecha
preklady v stene, stropné prvky

hrubá stavba, konštrukcia, strecha
preklady v stene, stropné prvky