hrubá stavba, konštrukcia, strecha
drevo

hrubá stavba, konštrukcia, strecha
drevo

hrubá stavba, konštrukcia, strecha
drevo

hrubá stavba, konštrukcia, strecha
drevo

hrubá stavba, konštrukcia, strecha
drevo