hrubá stavba, konštrukcia, strecha
strešná krytina,ílová strecha

hrubá stavba, konštrukcia, strecha
strešná krytina,ílová strecha

hrubá stavba, konštrukcia, strecha
strešná krytina,ílová strecha

hrubá stavba, konštrukcia, strecha
strešná krytina,ílová strecha