hrubá stavba, konštrukcia, strecha
strešná krytina

hrubá stavba, konštrukcia, strecha
strešná krytina

hrubá stavba, konštrukcia, strecha
strešná krytina

hrubá stavba, konštrukcia, strecha
strešná krytina