hrubá stavba, konštrukcia, strecha
strešná krytina - príslušenstvo

hrubá stavba, konštrukcia, strecha
strešná krytina - príslušenstvo