hrubá stavba, konštrukcia, strecha
strešné odvodnenie, odtoky

hrubá stavba, konštrukcia, strecha
strešné odvodnenie, odtoky