vonkajší park, záhrada
komunikácie a stavebné prvky