Page 1 Page 2 Page: search for: Page 4 Page 16
Všetky informácie pre stavbu
Informácie v európskom stavebnom informačnom systéme sú pre architektov a stavbárov cennou podporou v každodennej práci.

Rýchly a jednoduchý prístup k informáciám rozsiahlej databázy produktov uľahčuje prácu a ušetrí nepraktické narábania s tlačenými katalógmi stavebných látok.
Hľadajte vo Vašom jazyku
Vyhľadávanie stavebných látok a iných informácií je možné vo vašom rodnom jazyku. Opýtajte sa systému jednoducho-vo vašom jazyku!

Okrem toho nájdete, v prípade potreby taktiež produkty dodávateľov ostatných krajín!
euroBAU internacionálne
informácie ktoré boli doposiaľ dostupné len
v nemčine na stránke www. euroBAU.com
sú z dôvodu veľkého dopytu k dispozícii v ďalších siedmych jazykoch.

Okrem štandardnej klasifikácie stavebných materiálov boli odborníkmi preložené taktiež časti databázy stavebných materiálov, čím je do veľkej miery zaručená správnosť prekladu.

Prostredníctvom internacionálnej platformy
pre európske spoločnosti, je teraz možné ľahko a rýchlo využiť svoje ale aj susediace trhy.
www.eurostavanie.sk
Vaša informačná platforma
Ako na DVD tak aj na internete nájdete stále v aktualizovanom stave:

- Desiatky tisíc strán o stavebných látkach
- adresár plánovačov a remeselníkov
- integrované viacjazyčné materiály
o klasifikáciách stavebných látok
- špecifikácie textov
- Zoznam rakúskych stavebných noriem
- virtuálny stavebný softvér
- CAD detaily
- odborné informácie, a odbornú knižnicu
- aktuálne novinky zo stavebníctva
- klasifikáciu stavebných materiálov
Stavebný zákon a normy
Tu nájdete texty všetkých základných právnych noriem platných pre výstavbu v Rakúsku. Vaše informácie dopĺňa zoznam asi 5.000 príslušných rakúskych, a mnohých už platných európskych noriem.

Databáza bude neustále pod dohľadom stavebných odborníkov, a bude v spolupráci s rakúskym inštitútom pre normalizáciu aktualizovaná.

K dispozícii vám bude množstvo textov k téme ,,stavba,, rozdelených podľa oblastí krajín, práva, odstavca, a čísel paragrafov.
Online a na DVD
Európsky stavebný informačný systém vám je k dispozícii online ako aj na každoročne aktualizovanom DVD.