Page 1 Page 7 Page: search for: Page 9 Page 16


Christian Fischer
Jednatel
Spolocnosti
hagebau in austria (Rakúsko)
V rámci stavebnej branže je hagebau vedúcou spolocnostou na rakúskom trhu.

Komunikácia so zákazníkmi a spolocníkmi vyžaduje v tomto rozsahu adekvátny nástroj. Spolocne s Inndata iContent spájame s minimálnym úsilím naše rakúske a nemecké databázy, naše vnútorné marketingové nástroje do otvorenej priemyselnej databázy cím vytvárame rozsiahlu ponuku informácií.

Integrovaný multimediálny koncept zároven umožnuje prepojenie so všetkými médiami a využívanie našich obsahov všetkými akcionármi spolocnosti hagebau.

www.hagebau.at
Viac ako webová stránka – báza multimediálnej
podpory zákazníkov

Moderná podpora zákazníkov a marketingové opatrenia sú mediálnym konceptom a vyžadujú prístup prostredníctvom rôznych typov médií.

Koncept firmy inndata iContent, vám ponúka možnost vytvorit všetky možné typy médií z jednej databázy, podla skupiny produktov a vašich požiadaviek.

Najrýchlejšia cesta k zákazníkovi je dnes urcite cez webové stránky vašej firmy, napriek tomu sa podpora zákazníka touto cestou úplne nevycerpá.
Multimediálne schopná databáza
Koncept iContent CMS má multimediálny prístup.

Obsahy, ktoré v on-line systéme používate sú k dispozícii v podobe tlaceného materiálu alebo iných médií ako je CD-Rom bez nového zadávania. A môžu byt aj vydané a transportované v rôznych typoch médií.

iContent CMS dôsledne rozlišuje usporiadanie, funkcie a databázu.

To umožnuje, že tie isté obsahy sa môžu používat viackrát v rozlicných usporiadaniach a miestach vašeho projektu. Zmeny celkového usporiadania vašeho projektu sa môžu vykonávat rýchlo a bezproblémovo.

Okrem toho sa môže databáza skladat z rôznych pramenov a to lokálne ako aj zo vzdialených systémov.
icontent CMS: www.skl-automobile.at
Referencie: