Page 1 Page 11 Page: search for: Page 13 Page 16

Člen komerčnej rady
Anton Reithner
jednateľ
ARDEX Baustoff GmbH,
Loosdorf
Neustála inovácia produktov v zmysle našich zákazníkov spočíva v skrátení časového obdobia medzi vývojom produktov a ich uvedením na trh.

Naša prítomnosť v mnohých európskych krajinách, Turecku a Rusku sa vyznačuje rýchlym prístupom do našich médií pre všetky krajiny a v každom jazyku.

Flexibilná a rýchla produktivita našich informačných médií prostredníctvom kmeňových dát otvorenej priemyselnej databázy a iContent.document je pre nás veľmi nápomocná.


www.ardex.at
Katalógy sortimentu
Jedným z hlavných cieľov nášho systému a našich služieb je centrálna údržba dát a čo možno najlepšia využiteľnosť údajov.

S iContent.documentom je vám k dispozícii rozšírenie s iContent-Onlinesystemu, s ktorým viete vytvoriť tlačené katalógy a iné podklady zo stávajúcej databázy a to nákladovo efektívne, rýchlo a s minimálnym rizikom vzniku chýb.

Už nemusíte pracne zostavovať váš katalóg v DTP-Programoch stranu po starne, a produkt po produkte.

Miesto toho definujete štruktúru a zobrazenie, usporiadanie a potrebný obsah vášho katalógu.

iContent.dokument v prepojení s vašim systémom tovarového hospodárstva vytvorí z týchto definícií celý dokument a dodá vám ho hotový v ľubovoľných formátoch.
Flexibilná tlač a multimediálne
zobrazenie
Obdržíte hotovú verziu schémy bezprostredne pred finálnym vytlačením, ktorú je možné ešte zmeniť a to bez veľkej námahy.

Nová farebná schéma? Nanovo kalkulované ceny na 500 stranách? Zmenená štruktúra rabatových skupín? Alebo iba pridanie novej strany k 359 –tej strane?

Opravy, ktoré môžu pri ručnom prepracovávaní projekt predĺžiť o niekoľko dní, je možné prostredníctvom i Content.dokumentu zrealizovať veľmi rýchlo a bezproblémovo aj tesne pred tlačou.

Finálne dáta sa môžu vytlačiť aj priamo. A je možné ich použiť aj pre iné účely:

- PDF-súbory
- HTML pre váš Online-Systém
- Integrácia do vášho e-Commerce-Systému
- Listové katalógy vo Flash-Systémoch
- inDesign(R) k ďalšej úprave
- a veľa iného.
vyrobené iContent.dokumentom....tiež prospekt vo vašich rukách!!
Referencie: