Page 1 Page 9 Page: search for: Page 11 Page 16

Mag. W. Lell
jednatel
Dach und Wand, Achau
Každodenná starostlivost o viac ako
2.500 nárocných zákazníkov
vyžaduje od on-line systému a
integrácie vlastného IT prostredia
velkú pozornost.

iContent.commerce integruje do nášho systému a umožnuje cistý prenos informácii a to od stanovení cien, po vyhotovenie ponuky, on-line objednávky až po prevzatie zákazky a prepracovanie vo vlastnom pocítacovom systéme.

Pomocou neustálych aktualizácií systému a bezproblémových Updates je naša webová stránka stále na stupni najnovšej technológie a je navrhnutá tak, aby co najlepšie vyhovovala požiadavkám našich zákazníkov.

www.dachundwand.at
Individuálne cenníky a Online-objednávky pre obchodníkov a živnostníkov
eCommerce – je rozšírenie Content.cms systému a umožnuje co najlepšiu individuálnu starostlivost vašich zákazníkov cez internet.

Samozrejme podporuje iContent.commerce všetky možné funkcie, ktoré ocakávate od funkcného a kvalitného Online-Shopu.

Okrem toho môžete systém na mieru nastavit podla požiadaviek rôznych zákazníkov, dokonca aj podla požiadaviek jednotlivých pracovníkov u vašich zákazníkoch.

Rôzne cenové modely a sortiment pre skupiny vašich zákazníkov alebo jednotlivých zákazníkov prevezme systém priamo z vášho pocítaca.
iContent.commerce ide ešte dalej.

Vaši zákazníci môžu štandardný sortiment zadat sami alebo ho automaticky prevziat z predchádzajúcich objednávok. Takto má zákazník na obrazovke iba ten výrobok,
ktorý sústavne potrebuje.

Prevzatie predchádzajúcich zákaziek alebo objednávok do aktuálneho nákupného košíka je možné bez problémov.
Dodacie listy a faktúry
iContent.commerce tiež integruje s vaším archivacným softvérom.

Vaši zákazníci tak môžu naskenované a podpísané originály dodacích listov a originály faktúr jednoducho stiahnut.

Faktúru a dodací list je možné taktiež prepojit, cím ulahcíte prácu svojim zákazníkom.
iContent.commerce: www.sankt-urban.at
Referencie: