Page 1 Page 13 Page: search for: Page 15 Page 16


Siegfried Egger
jednatel
ÖBAU Egger, Klagenfurt
Naši zákazníci profitujú z
nekomplikovaného prístupu k bonusovým bodom cez terminály na predajných miestach.

Zákazníci môžu využívat aj väcšinu iných funkcií pomocou zákaznickej karty a stiahnut vela iných zaujímavých informácií aj cez internet.

Prepojenie rôznych systémov tovarového hospodárstva našich pobociek mohlo byt bez problémov a pocas prevádzky aplikované na náš nový ERP-Softvér.

www.oebauegger.at
Tisk dobropisových poukážok, zobrazenie individuálnych aktív a zobrazenie bonusového denníka je velmi jednoduché.

Potrebné údaje budú komunikovat priamo s vašim tovarovým systémom a takto je zarucená stála aktualizácia údajov, Vám je k dispozícii nákladovo velmi výhodný nástroj pre podporu vašich zákazníkov.
terminál zákazníckych kariet
terminál iPoint zákazníckych kariet je k dispozícii v rôznych formách ako neprenosné zariadenie alebo je montovatelný na stenu a môže byt okrem štandardného ciarového snímaca kódu vybavený rôznymi cítacími zariadeniami zákazníckych kariet.
Software môže byt upravený presne podla Vašich predstáv a prispôsobený na vami dostupné prístroje a umožní tým vašim zákazníkom bezproblémové ovládanie všetkých funkcií.

Systém dáva Vášmu zákazníkovi podla požiadavkov k dispozícii velké množstvo možných funkcií napr.:

- informácie o výrobku
- dotazy o cenách (cez scanner)
- propagacné informácie
- umiestnenie na regáloch (kde je co.)
- video o výrobkoch
- ukazovatel bodov na zákazníckych kartách
- dotazy na bonusy
- dobropisy,poukážky
- výherné sútaže, hry

iPoint systém môže byt integrovaný do rôznych kartových systémov obchodných zoskupení.
inndata iPoint je ako vela systémov od firmy inndata samozrejme kompatibilný so všetkými systémami tovarového hospodárstva, a má dosah priamo do priemyselnej databázy.

Zároven poskytuje i Point integráciou s iContent systémom všetky informácie cez internet. Systém ma všestranné využitie, a dá sa hravo použit napríklad aj k zaúctovaniu služieb (ako je požicovna prístrojov) pre zákazníkov ktorí vlastnia zákaznícke karty.

Integrácia cudzích dátových údajových zdrojov do vášho terminálu zákazníckych kariet (napr. Hagebau Profi-odborný katalóg) sa dá bezproblémovo zrealizovat.

Terminál sa stará sám o porovnanie všetkých údajov s ostatnými systémami, takže Vám umožnuje plnú funkcnost bez nákladov na údržbu.
terminál zákazníckych kariet
iPoint-terminál zákazníckych kariet
Referencie: