Katalóg produktov

Informácie ktoré boli doposiaľ dostupné len v nemčine na stránke www. euroBAU.com sú z dôvodu veľkého dopytu k dispozícii v ďalších siedmych jazykoch.

Vaša informačná platforma:

Desiatky tisíc strán o stavebných látkach
integrované viacjazyčné materiály o klasifikáciách stavebných látok

skupiny:
005 Přednátěry, kontaktní můstky
popis:
Katalóg produktov:

Ardex EP 2000
Ardex FB
Ardex P 4
Ardex P 51
Ardex P 52
Ardex P 82
ARDEX P 10 SR*²
ARDEX PU 5
ARDEX PU 30
ARDEX P 21*
005        Přednátěry, kontaktní můstky
  ak máte požiadavky na opravu,
pošlite ich prosím na an info@eurobau.com