euroStavanie.sk - Sitemap

inžIinierské, zemné práce, likvidácia odpadu

sypaniny,piesok, štrk asfalt geotkaniny odvodňovacie systémy kanalizácia, potrubné vedenie podzemné nádrže spracovanie odpadu, recyklácia (bez dopravy) geotermia, náhradný vykurovací systém
hrubá stavba, konštrukcia, strecha

betón materiál na debnenie oceľ,výstuž tehlové murivo/stavebné kamene iný masívny stavebný materiál spojivo, murovacia malta preklady v stene, stropné prvky drevo strešná krytina,ílová strecha strešná krytina strešná šindľa svetelné a vlnité dosky strešná krytina - príslušenstvo strešné odvodnenie, odtoky komín
izolácia (akustická),omietka,tesnenie

stavebné izolácie izolačné materiály (stavebné) omietky a fasády fólie, parová brzda, odhlučnenie
vnútorná výstavba (podlahy, steny, stropy)

konštrukčná podlaha suchá výstavba konštrukčná (stena, strop) koľajnice, klapky,zamontovateľné dielce prírodné -biologické stavebné látky požiarna ochrana
podlahové krytiny a obloženie stien,stavebné komponenty

farby, laky, ochranný náter dreva podlahové krytiny a obloženie stien nosné obloženie a pripojenie podlah a stien okna, šachtové svetlíky zasklenie strešné okno dvere stavebné elementy
vonkajší park, záhrada

dlažba, dosky a obrubníky zeleň,park garáže a prístrešky pre autá ploty záhrada príslušenstvo vonkajších zariadení komunikácie a stavebné prvky športový areál
vytápanie, sanitárne zariadenie, ventilácia, elektrina

sanitárna inštalácia sifónový program izolácia potrubného vedenia elektro - inštalačný materiál elektro - prislušenstvo elementy WC
stavebná chémia

peny a tesniace látky tesniaca a lepiaca technika iná stavebná chémia
náradie, zariadenie staveniska, upevnenia

pomôcky výškových prác doprava, bezpečnosť ručné náradie meriace prístroje a zariadenia pracovné ochranné odevy elektrické náradie rezný, brúsny a vŕtací materiál strojové stavebné náradie stavebné doplňky upevňovacia technika
logistika, vybavenie, subdodávatelia, ostatné

prevádzkové prostriedky, energia logistické služby baliace a nakladacie pomôcky servisné služby